МОДО

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 204 бұйрығы. Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Методическая инструкция по организации и проведению мониторинга образовательных достижений обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан на 2021-2022 учебный год

2022 жылғы 18-22 сәуір аралығында Астана қаласының 50 мектебінде (№3, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 69, 70, 71,75, 76, 77, 80, 86, 87, 89, «NURORDA» мектеп-лицейі, «BINOM мектебі», «Экономикалық лицей» ЖШС, «Садуақасов атындағы елордалық мектеп х.ж.» ЖМ, Астана қаласының «SEED Educational Complex» мектебі) 4527 оқушыны қамти отырып (4 сынып – 3252, 9 сынып – 2175) білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізуді ұйымдастыруға қатысты.