Департамент туралы ереже

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
Нұр-Сұлтан қаласының Білім саласындағы бақылау
департаменті» мемлекеттік мекемесі туралы
ЕРЕЖЕ